Κόστος και τρόπος εξόφλησης
Για μία εβδομάδα   -> 90€/παιδί 
Για δύο εβδομάδες -> 160€/παιδί 

 * Για οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, μπορούν να γίνουν ειδικές τιμές. ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει την πρώτη ημέρα του camp (ή στην αρχή της δεύτερης ημέρας), στο γήπεδο στον ταμία του camp.